— få hjælp til at komme videre i dit arbejdsliv

Hjælp din afskedigede kollega eller medarbejder med at komme videre

Tryghedspuljen er et tilbud til ansatte i kommunerne, som er blevet afskediget på grund af besparelser eller organisationsændringer, men som endnu ikke er fratrådt.

Informationsmateriale om Tryghedspuljen til medarbejdere, ledere og tillidsrepræsentanter.


Tryghedspuljen fortsætter i perioden 1. april 2021 – 31. marts 2024.


Hvad betyder ‘kompetencegivende uddannelse’?
Tryghedspuljen arbejder efter samme retningslinjer som Den Kommunale Kompetencefond angående forståelsen af kompetencegivende uddannelser.

Læs positivlisterne for de faglige organisationer her.

Spørgsmål til positivlisten skal rettes til den faglige organisation, som medarbejderen er dækket af overenskomstmæssigt. Find kontakt oplysninger her.

Gå til forsiden