— få hjælp til at komme videre i dit arbejdsliv

Nyt ansøgningssystem

Fra tirsdag den 10. august 2021 har Tryghedspuljen fået nyt ansøgningssystem.

Reglerne for Tryghedspuljen er uændret, men ansøgningsskemaet understøttes nu af et nyt og mere brugervenligt udseende. Bl.a. er det nu muligt at tilrette ansøgningen, hvis der er ændringer efter, at man har oprettet ansøgningen. Ansøgningen skal fortsat udskrives og underskrives af ansøger, leder og tillidsrepræsentant.

Vejledning til udfyldning af ansøgning er at finde her på vores hjemmeside. Ansøgningsskemaet består af 7 trin, og i vejledningen kan man trin for trin læse, hvordan ansøgningsskemaet skal udfyldes.

Har du spørgsmål til det nye ansøgningsskema eller til Tryghedspuljen i øvrigt, kan vi kontaktes på info@tryghedspuljen.dk eller medarbejdere og TR kan kontakte OAO på tlf. 46 97 38 04, og ledere kan kontakte KL på tlf. 33 70 30 79.


Tryghedspuljen fortsætter i perioden 1. april 2021 – 31. marts 2024.


Hvad betyder ‘kompetencegivende uddannelse’?
Tryghedspuljen arbejder efter samme retningslinjer som Den Kommunale Kompetencefond angående forståelsen af kompetencegivende uddannelser.

Læs positivlisterne for de faglige organisationer her.

Spørgsmål til positivlisten skal rettes til den faglige organisation, som medarbejderen er dækket af overenskomstmæssigt. Find kontakt oplysninger her.

Gå til forsiden