— få hjælp til at komme videre i dit arbejdsliv

Tryghedspuljen fortsætter i perioden 1. april 2021 – 31. marts 2023.

Vi skal beklage, at selve vores ansøgningsmodul ikke er opdateret med korrekt beløbsøgning og slutdato.

Ansøger skal være opmærksom på, at uddannelsen ligesom tidligere skal tages inden for opsigelsesperioden.

Ansøgningsprocessen foregår på samme vis som tidligere. I ansøgningssystemet anføres aktiviteten som kompetenceudvikling og efteruddannelse, og uddannelses navn og udbyder angives. Det anbefales ligeledes at indsætte et link til uddannelse.


I forbindelse med Coronavirus (Covid19) kan kurser og uddannelser blive aflyst. I de situationer gælder de almindelige regler for Tryghedspuljen:

Ansøgeren deltager ikke på kursus/uddannelse ved enten sygdom eller aflysning
Hvis ansøgeren bliver forhindret i at deltage i kurser/uddannelser, der allerede er betalt med de bevilligede midler fra Tryghedspuljen og udbyder ikke refunderer midlerne ved aflysning, skal ansøger ikke tilbagebetale midlerne til Tryghedspuljen. Hvis udbyder aflyser kurset vil de dog i de fleste tilfælde refundere deltagergebyret.

Kan ansøger søge midler til samme kursus/uddannelse når det udbydes igen
Ansøger kan godt søge om nye midler fra Tryghedspuljen til et aflyst kursus/uddannelse, når aktiviteten udbydes igen. Ansøger skal dog være påbegyndt aktiviteten i sin opsigelsesperiode.

Udbyder refunderer midlerne til Tryghedspuljen
Refunderer udbyder midlerne for et aflyst kursus/uddannelse, skal midlerne tilbagebetales til Tryghedspuljen, medmindre ansøgeren kan deltage på det samme eller lignende kursus/uddannelse inden for opsigelsesperioden.

For yderligere spørgsmål skriv til info@tryghedspuljen.dk.


Hvad betyder ‘kompetencegivende uddannelse’?
Tryghedspuljen arbejder efter samme retningslinjer som Den Kommunale Kompetencefond angående forståelsen af kompetencegivende uddannelser.

Læs positivlisterne for de faglige organisationer her.

Spørgsmål til positivlisten skal rettes til den faglige organisation, som medarbejderen er dækket af overenskomstmæssigt. Find kontakt oplysninger her.

 

 

Gå til forsiden