— få hjælp til at komme videre i dit arbejdsliv

FØLG DE 5 TRIN OG ANSØG TRYGHEDSPULJEN

1. Afskedigelse

Du afskediges som følge af kommunale nedskæringer eller omstruktureringer.

2. Læs reglerne

Læs reglerne her på siden og få styr på de nødvendige oplysninger. Så får du hurtigt behandlet din ansøgning.

3. Afklar uddannelse

Afklar hvilken uddannelse der er relevant for dig for at komme videre i dit arbejdsliv.

4. Tal med leder og TR

Tal med din leder og TR om dine uddannelsesønsker og mulighed for at søge Tryghedspuljen.

5. Udfyld ansøgning

Ansøgningen udfyldes af din leder eller TR og underskrives af jer alle tre. Når underskrifterne er uploadet, sendes ansøgningen til sagsbehandling.

Hvad er Tryghedspuljen?
Tryghedspuljen er til dig, som er blevet afskediget som følge af kommunale besparelser eller organisationsændringer, men endnu ikke er fratrådt.
Du kan søge om op til 10.000 kr. (20.000 kr. ved kompetencegivende uddannelser) til aktiviteter, som kan hjælpe dig videre i dit arbejdsliv.

Hvem kan ansøge?
Du kan ansøge om midler fra Tryghedspuljen, hvis du er fastansat inden for det kommunale område og hører under overenskomstgrupperne i OAO, FOA, BUPL, Forhandlingskartellet eller Sundhedskartellet. Hvis du er i tvivl, om du kan søge, spørg da din tillidsrepræsentant eller nærmeste leder.

Hvad kan Tryghedspuljen bruges til?
Der er brede rammer for, hvad Tryghedspuljen kan hjælpe dig med. Du kan søge om penge til eksempelvis kompetenceudvikling og efteruddannelse, men også karrieresparring, -afklaring og individuel rådgivning.

Privatlivspolitik
Læs hvordan vi behandler dine oplysninger, når du søger om støtte i Tryghedspuljen: Privatlivspolitik for ansøgere til Tryghedspuljen.